Polityka Prywatności firmy Winiary Bookings

1. Administratorem danych osobowych klientów jest Bartosz Stobiński i Tomasz Masłowski, prowadzący działalność gospodarczą jako firma Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 7811964988, REGON 369420414, adres poczty elektronicznej: biuro@winiarybookings.pl.

2. W odniesieniu do świadczenia usług sprzedaży produktów przez firmę Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

3. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez firmę Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację zamówienia. Za dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów marketingowych.

4. Klient, decydując się na rejestrację konta na stronie www.winiarybookings.pl lub złożenie zamówienia, podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji.

5. W odniesieniu do usług świadczonych przez firmę Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna dane osobowe klienta będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W odniesieniu do sprzedaży produktów dane osobowe klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży oraz, po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, tylko gdy klient wyraził dobrowolnie taką zgodę i tylko do momentu wycofania przez klienta zgody na takie przetwarzanie.

6. Dane osobowe zgromadzone przez Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Każdemu klientowi, którego dane osobowe są zgromadzone przez Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna, przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem tychże danych:
– prawo dostępu do własnych danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania poprawienia własnych danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
– prawo do usunięcia własnych danych z bazy administratora,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Ponadto, na Państwa wniosek udzielimy potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz udzielimy do nich dostępu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać skontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@winiarybookings.pl albo skorzystać z formularza kontaktowego na stronie www.winiarybookings.pl.