Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH WWW.WINIARYBOOKINGS.PL

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Tomasz Masłowski i Bartosz Stobiński prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą Winiary Bookings Masłowski Stobiński Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Piątkowska 125b/2, 60-648 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą NIP 7811964988, REGON 369420414, adres poczty elektronicznej: biuro@winiarybookings.pl (dalej: „my”). Jako administrator, dbamy o to by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem. Można się z nami skontaktować: listownie na nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe” a także za pośrednictwem e-mail: biuro@winiarybookings.pl oraz telefonu +48 573 914 284

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy o wykonanie koncertu (support) oraz kontaktu z mediami.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są:

  1. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być/będą: firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (państwa mającego siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny, tj. związany z wykonaniem umowy i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zapytaniem.

Jakie mają Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych a także ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodą na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy.

Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

Polityka prywatności Sprzedawcy biletów

Jeśli chcą Państwo dokonać zakupu poprzez Moduł dostępny w Serwisie zobowiązani są Państwo do zaznajomienia się całą treścią polityki prywatności Sprzedawcy opublikowanej na stronie: https://web.goingapp.pl/themes/going/assets/docs/privacy_policy.pdf. Dane przekazywane w procesie zakupu poprzez Moduł nie są przetwarzane przez nas i nie mamy do nich dostępu. Ich administratorem jest Going sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres do doręczeń: al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588000; zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 21.900,00 zł.; NIP: 5272751272; REGON: 363058596; adres poczty elektronicznej: support@goingapp.pl


POLITYKA COOKIES WWW.WINIARYBOOKINGS.PL

[postanowienia ogólne]

Celem Polityki Cookies (zwana dalej „Polityką”) przedstawienie zasad korzystania przez stronę internetową www.winiarybookings.pl (zwanej dalej „Serwisem”) polityki korzystania z cookies.

[zasady korzystania z Serwisu oraz polityka cookies]

Podczas korzystania z Serwisu, dochodzi do gromadzenia informacji za pośrednictwem plików cookies oraz związanych z nimi pikseli śledzących. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika Serwisu. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi czy i kiedy piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.

Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbieramy zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Pliki cookies oraz piksele śledzące wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych oraz do prawidłowego funkcjonowania Serwisu – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie użytkownika Serwisu. Nie dokonujemy ani nie podejmujemy prób identyfikacji użytkowników Serwisu.

Jeżeli nie chcesz żebyśmy wykorzystywali pliki cookies, możesz samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzystasz. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:


Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii może utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.

[postanowienia końcowe]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, jednocześnie zapewniamy, iż prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki będą publikowane w niniejszym Serwisie.